SSU Kista: Öppet brev till Ulf Kristersson (m), socialborgarråd

Posted on 19 maj, 2010 av

0


Det har kommit till vår kännedom att Stockholms stad har lanserat ett projekt där drygt 450 personer som uppehåller försörjningsstöd ska avkrävas att städa i stadens parker. Vi syftar på de som kallas för Stockholmsvärdar. Något liknande har inte setts sedan 1920-talets statliga program där man grävde diken åt arbetslöhetskommissionen (AK) för svältbidrag.

Det är vår uppfattning att detta tillsammans med attacken på a-kassan är bland de mest illustrativa exempel för vad ni i den borgerliga alliansen menar med den så kallade ”arbetslinjen”. Till skillnad från er menar vi att ert eget kapitalistiska system är boven i dramat, inte den enskilde.

Kapitalismen kan inte uppnå full sysselsättning under den nuvarande ekonomiska fasen, som löpt sedan luften pyste ur det långa efterkrigsuppsvinget. Därför måste framtidens jobbpolitik syfta till att avskaffa det nuvarande ekonomiska systemet.

Vi anser att den skatt vi betalar gör det en rättighet var och en som hamnar utan jobb och annan möjlighet till försörjning att få just det som kallas för ”socialbidrag”. De som utför ett arbete ska däremot ha lön och inte bidrag. Den åtgärd som ni föreslår slår mot de som redan är trängda av arbetslöshet, skapar otillbörlig konkurrens på arbetsmarknaden och innebär uteblivna arbetstillfällen för vanliga städarbetare.

Vidare. Hur ska Stockholmsvärdarna kunna sluta kollektivavtal? Erhålla arbetsskadeförsäkring? Spara ihop till a-kassa och pension?

Moderaterna är en av det svenska kapitalets politiska grenar. Det vet ju alla. Det är fullt begripligt varför politiker av din schattering ser Stockholms stad som en personlig födkrok. Ni vill skära ner ”era” utgifter och effektivisera ”era” resurser. Men arbetarrörelsen kan inte stillatigande se på när ni sparkar på en del av oss och därmed oss alla.

Vi har en bättre lösning utifrån våra klassintressen:

  • Gärna offentliga städjobb, men till avtalsenliga löner och villkor!
  • Dela på jobben genom sänkt arbetstid och pensionsålder med behålld ersättning.
  • Stäng ner bluff-jobbtorgen!

Lågaktningsfullt,

Filip Skiöld-Bengtsson

(ordförande) för SSU-Kista.

Annonser