SSU Kista: ”Städa – annars blir du av med bidraget!”

Posted on 19 maj, 2010 av

0


(Denna insändare skickades den 19 maj 2010 in till City, Metro, Mitt I och LO-tidningen.)

Borgerligt styrda Stockholms kommun har lanserat ett projekt: ”Stockholmsvärdar”. Deltagarna är socialbidragstagare som för att få behålla sina bidrag ska tvingas hållas rent i stadens parker.

De som deltar i detta projekt kommer alltså att få utföra ett obetalt arbete – ingen lön utbetalas. Man har ingen facklig hjälp eller kollektivavtal. Eftersom arbetet inte ger lön kommer det ej heller att vara a-kasse- eller pensionsgrundande. Deltagarna täcks inte heller av försäkring om de råkar ut för en olycka i arbetet. Detta går på tvären mot vad vi socialdemokrater står för.

Detta är förödande dels för de som utsätts för denna moderaternas politik men även för alla oss arbetare då det underminerar fackföreningsrörelsen. Det är självklart syftet med denna politik. Precis som moderaternas och alliansens övriga borgerliga partier har försökt underminera fackföreningarna under hela denna mandatperiod.

Vi är givetvis för att arbeten skapas. Men detta är inga arbeten utan man arbetar helt utan lön och utan rättigheter. Vi tycker att de som får bidrag gärna kan få städa parker men de ska då erbjudas kommunala arbeten där kollektivavtalen följs och där lön utbetalas. Allt annat underminerar för alla oss som arbetar (och även arbetare som blivit arbetslösa).

/SSU-KISTA

Annonser