Tysk president avgick efter att ha försagt sig om kriget

Posted on 8 juni, 2010 av

0


För över 100 år sedan skrev den tyske socialdemokratiska ideologen Karl Kautsky i sin sista revolutionära skrift Vägen till makt:

Karl Kautsky”Den som inte står på socialismens plattform eller avböjer att ställa sig där, för honom återstår alls ingenting annat än tron på kolonialpolitiken, om han inte vill förtvivla. Det är den enda utsikt, som kapitalismen ännu har att bjuda sina anhängare.”

Idag tar man inga nya kolonier. Men kapitalismens försvarare i de utvecklade länderna fortsätter att vilja ta kontroll över fattigare länder genom bland annat krigskoalitionen i Afghanistan. Länderna som deltar vill ha en foglig regering, dra nytta av återuppbyggnaden, var och en få en större roll i världspolitiken.

Enligt en artikel i DN idag den 8 juni så har den nyligen avgångna tyska presidenten Horst Köhler gjort bort sig. Skribenten Johannes Åman kommenterade: ”En erfaren politiker hade knappast uttryckt sig så illa.” Han hade blivit kritiserad för att han i en intervju om insatsen i Afghanistan ha hävdat att ett stort, exportinriktat land som Tyskland kan tvingas agera militärt för att säkra sina intressen. Hela citatet lyder:

 

Horst Köhler: Tysklands ex-president som avgick efter sitt skandaluttalande

Horst Köhler: Tysklands ex-president som avgick den 31 maj 2010 efter sitt skandaluttalande om kriget i Afghanistan.

”Jag ser det som så, att i det stora hela är vi på väg, också i hela samhället, att förstå att ett land av vår storlek, med sin inriktning på utrikeshandel och därmed också beroende av utrikeshandeln, måste veta att en militär insats i tveksamma fall och i nödfall är nödvändig för att tillvarata våra intressen, till exempel fria handelsvägar, att förhindra att hela regioner destabiliseras och med säkerhet då också skulle påverka våra möjligheter negativt och drabba handel, arbetsplatser och inkomster.” (Se DN-artikel.)

Verkliga socialister tycker inte att han uttrycker sig illa. Han ekar ju bara i egenskap av representant för den tyska borgarklassen dess imperialistiska ambitioner. Den enda skillnaden är att i Sverige dräper borgerliga tidningar som DN eller krigshetsare som Sten Tolgforss (m) in de intressen de försvarar i hycklande medkänsla för det afghanska folket. Eller så försöker de med den retoriska frågan ”vill ni ha tillbaka talibanerna?” skrämma folk från att ifrågastätta de svenska krigsprofitörerna.

Som redan påpekats i en artikel på den här bloggen så gäller detsamma för de svenska krigsprofitörernas agenter inom den socialdemokratiska rörelsens högerflygel. De stödjer den svenska truppinsatsen. Låt er inte luras av de rödgröna partiledarnas demagogiska utspel om att de vill att USA lämnar alla sina militärbaser ute i världen. De som vägrar dra tillbaka trupperna ifrån Afghanistan gör det inte bara för att de ”går i USA:s ledband” utan de gör det för sina egna intressen. Utspelet ältar bara populära antiamerikanistiska fördomar. Alla arbetare med en verklig socialistisk lidelse måste fördöma dessa ulvar i fårakläder!

________________________________________

August Palmberg, Litterär,

enskild medlem i SSU & LO.

padittjobb@hotmail.com

Annonser