Från mörkret stiga vi mot ljuset

Posted on 8 juni, 2010 av


Vår tids modeord som frihet och demokrati är inget mer än en liberal skönmålning av arbetares ofrihet och kapitalets diktatur över oss.

Den kapitalistiska samhällspyramidenNär arbetarklassen växte fram under 1800-talet i Sverige så arbetade man vanligtvis 12-16 timmar om dagen. Och man var även tvugna att skicka sina barn att arbeta blott för att kunna överleva. Vid förra sekelskiftet var tjugo procent av arbetarna minderåriga.

Trots att man skickade även sina barn att arbeta var man ändå så fattig att man ofta bodde inhyst i baracker med andra arbetare, tätt packade på halmmadrasser. Eller så bodde man så många inneboende i storstädernas bostäder att nattetid var golven fulla av sovande vuxna och barn. Denna trångboddhet och dålig kvalité på boendet tillsammans med de urusla arbetsvillkoren orsakade många svåra sjukdomar.

Arbetare levde mindre än halva den beräknade medellivslängden. Dödsfall vid arbetsplatsolyckor var vanligt, och även sjukdomar som berodde på dålig arbetsmiljö var mycket vanliga.

Tror folk att vi är en ny männskoras som har växt fram under dessa drygt hundra år? Att vi automatiskt skulle vara mer humana idag? Nej, det är samma gamla kapitalism vi har idag. Skillnaden är att då hade kapitalisterna fria tyglar. Den organiserade arbetarrörelsen kunde bara i mycket begränsad utsträckning träda i arbetarklassens försvar.

Under 1900-talet har arbetarklassen i Sverige organiserat sig i fackföreningsrörelsen och i det Socialdemokratiska Arbetarepartiet och har därigenom tillförskansat oss en något sålunda dräglig tillvaro. Men glöm aldrig att vi har slagits för varje reform och varje framsteg såsom 8-timmars arbetsdag och bättre miljö på arbetsplatserna. Det har inte kommit gratis.

Studerar vi historien ser vi än tydligare kapitalismens råhet. Särskilt ungdomar tar ofta den sociala välfärden för givet. Men politikerna försöker jämt ta tillbaka av våra landvinningar. Och vi måste fortfarande organisera oss – dels för att försvara det vi redan vunnit och dels för att vi ska nå än längre.

Från mörkret stiga vi mot ljuset är en bok som beskriver den svenska arbetarklassen sedan dess framväxt. ”Det amerikanska folkets historia” av Howard Zinn rekommenderas också starkt. Köp inte den borgerliga historieskrivningen där allt utgår från kungar, presidenter och andra stora individer. Det är vi som skapar historien.

Annonser