SSU Kista: ”Stöd folket inom hemtjänsten”

Posted on 16 juni, 2010 av

0


 

(Denna insändare skickades den 16 juni 2010 in till tidningarna Metro, City, LO-tidningen, Frihet och Mitt i.)

Under den senaste tiden har vi kunnat läsa om hur nedskärningar drabbar äldreomsorgen i Kistaområdet. Dessa försämringar är en medveten del av den borgerliga majoritetens strävan att nedrusta det offentliga och konstla fram privata profitdrivna alternativ. Nu har hälften av av hemtjänstens arbetare i Kista avskedats trots att de äldre bara är tio procent färre.

De arbetare som behållt sina jobb har fått svårare arbetsförhållanden med ökad stress som gör att de äldre får mindre personlig service. Därför stödjer vi att de anställda inom hemtjänsten höjer sin röst mot dessa försämringar.

Det måste skjutas till mer resurser. Öka därför skatten för de rika. Genom progressiv beskattning frigörs mer statliga pengar som kan riktas till hemtjänsten i förorten. Varken arbetarna eller pensionärerna behöver acceptera den nuvarande orättvisan. Vi vill ha ett socialistiskt samhälle där solidariteten flödar över generationsgränserna. Därför vill vi rösta bort borgarna den 19 september!

/SSU KISTA

Annonser