Att trycka på för förändring – en inblick i amerikansk arbetarerörelse

Posted on 21 juli, 2010 av

1


Blir via Tankar från roten tipsad om en artikel från amerikanska tidningen In these times‘*blogg Working in these times. Artikeln tar upp hur attityder till offentliga program för att skapa jobb har en tydlig koppling till klasstillhörighet, och hur detta kan visa sig vara en möjlighet för den hårt attackerade Obama-administrationen att få lite vind i seglen gällande reformer för ökad välfärd.

”The Republicans, however, overplayed their hand on extended unemployment benefits, insisting that they be offset by reductions in other domestic spending  while the extension of Bush tax cuts for the wealthy be exempted from such a requirement. Their fundamental class loyalties were thereby exposed.

But are Democrats read to seize the chance to show where the two parties really stand in terms of fundamental loyalties?”

En situation som vi känner igen från dagens Sverige. Den borgerliga regeringen för en tydlig klasspolitik med tydliga klasslojaliteter – men vad gör den socialdemokratiskt ledda oppositionen? Tar de tillfället i akt att visa på vart lojaliteterna ligger?

Svaret tycks vara att det måste byggas upp ett ordentligt tryck underifrån, och då främst från fackföreningarna:

”In case the Democrats fail to acknowledge the potential for public support, the AFL-CIO will be supporting mobilizing its members for the October 2 march on Washington to demand ”jobs, economic security, comprehensive immigration reform, a safe and renewable energy policy and a reversal of national priorities from making wars to meeting human needs.””

Arbetarna måste ”kräva den förändring de röstade för” för att den verkligen ska ske. Och det ställer oss alla frågan – på vilken grund kommer en rödgrön regering i Sverige att så på? Valet iår kommer att bli ett av de mest ideologiska på länge, vi står inför ett vägval. Ett systemskifte i borgerlig riktning står emot – ja, vadå? Plattformen som det rödgröna alternativet står på är än så länge oklart, och sett till de förslag som är konkreta så är skillnaderna rätt så små. Det enda vi vet säkert är att de rödgröna är för en välfärdsstat, ”den svenska modellen”, samt för någon sorts klimatomställning. Men hur detta ska ske och se ut vet vi inte mycket om. Kommer det bli en huggsexa om på vilken grund Mona Sahlin har blivit statsminister?

Vilka krafter kommer att dra i en socialdemokratiskt ledd regering? Det är för tidigt att säga, men det vi vet är att fackföreningar och kämpande arbetare kommer spela en central roll i att få en rödgrön regering att föra en rättfärdig politik för löntagarnas bästa. Det är till arbetareklassen en regering med ena foten stadigt förankrad i arbetarerörelsen måste visa sin lojalitet.

*In these times är en tidning ”övertygad om den politiska och ekonomiska och motstridig de transnationella företagens dominans och marknadsvärdenas tyrani över de humana värdena”.

Annonser
Posted in: Utrikes