Sverigedemokraternas väljare är inte alla rasister

Posted on 21 september, 2010 av


Valet till riksdagen gav Sverigedemokraterna 20 mandat. Många av Sverigedemokraternas ledare är före detta medlemmar i nazistorganisationer och dömda brottslingar. Men vi får inte blanda ihop Sverigedemokraternas kader med dess väljare.

Många av partiets väljare är nämligen inte långt gångna rasister utan på sin höjd kan vi kalla dem fördomsfulla och okunniga. Jag vet detta för att jag träffat personer som funderat över att lägga en röst på Sverigedemokraterna. En del av dessa personer var själva invandrare. Jag mötte ett par killar i Rinkeby som kanske skulle rösta på Sverigedemokraterna eller Folkpartiet. De utlyste tuffare tag mot de nya invandrargrupperna. De skyllde Rinkebys problem på somalierna. Så även inom gruppen ”invandrare” tenderar man att peka finger mot varandra.

Sverigedemokraterna fick faktiskt röster även i Rinkeby, Tensta och Husby där inte många svenskar bor. En del av detta kan förklaras som felröster då Sverigedemokraterna blandat sina valsedlar med Socialdemokraternas för att lura dem som inte läser så bra på svenska. Men de som ändå har röstat på Sverigedemokraterna är ofta marginaliserade personer som har det tufft själva. Då blir det lätt att peka finger på någon annan istället för att se att det är kapitalismens inneboende egenskaper som skapar dessa problem vi upplever.

Det fanns till exempel en tid i svensk historia där det fanns fler jobb att fylla än det fanns arbetare. Arbetare hoppade från jobb till jobb, för att varje arbetsgivare försökte erbjuda högre lön och högre förmåner än den näste för att hävda sig i konkurrensen om arbetskraft. Detta var efter andra världskriget då Sveriges ekonomi blomstrade och detta fenomen kallades ”hoppjerka”.

Faktiskt så var man tvungen att börja med arbetskraftsinvandring just för att det fanns sådan brist på arbetare. Många av Sveriges första invandrare kom till Sverige just under 50- och 60-talen för att fylla detta behov.

Patrice Lumumba var Kongos första demokratiskt valde president. Svenska FN-soldater såg på när han fördes bort för att mördas. Landet styrdes av en diktator de kommande 40 åren.

Samtidigt så började kapitalisterna i USA efter andra världskriget att söka nya marknader för sina produkter runt om i världen. Flera krig startades i andra länder för att få kontroll över deras ekonomi och politik. De som inte vek sig utan kämpade för sin frihet fick sina ledare mördade och inte sällan installerades militärjuntor och diktatorer.

Detta fick till konsekvens att det blev enorma flyktingströmmar från dessa länder. Dels lämnade folk sina länder på grund av krig. Men även på grund av att imperialismen inte lämnade någon framtid i deras länder på grund av utplundring. Invandringen till Sverige ökade kraftigt under 70- och 80-talen för att explodera under 90-talet fram till nu.

Eftersom Socialdemokratin varit regeringsbärande under stor del av 1900-talet, allt sedan rösträtt för arbetare vunnits, så har klyftorna i samhället hållits nere. Sverige har varit ett ganska tolerant land mot invandrare.

Men en ekonomisk kris drabbade Sverige i början av 90-talet som kom till följd av börskraschen i USA under hösten 1987. Det var den djupaste kris sedan den legendariska börskraschen 1929. Krisen utnyttjades av nazisterna i Tyskland för att komma till makten under 30-talet. De tog uppmärksamheten bort från kapitalismen som system genom att skylla på ”giriga bankirer” som var judar.

På liknande sätt så ledde 1987 års kris till att högern och extremhögern gick fram. 1991 vann Moderaterna valet, men även den gången kom ett högerextremistiskt parti in i riksdagen – Ny Demokrati. Att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen nu beror således inte på rasism, utan på grund av den ekonomiska krisen samt att högerpolitiken under den senaste mandatperioden skapat ökade klyftor.

Anna Handberg bor i Almgården, nära Rosengård i Malmö. Där röstade var tredje person på SD i valet.

I Almgården i Malmö, som ligger nära Rosengård, röstade i söndags var tredje invånare på Sverigedemokraterna. Anna Handberg, som Aftonbladet talat med, säger att ”jag lever på två tusen kronor i månaden i socialbidrag. Jag tycker att Sverige först och främst borde tänka på sina egna medborgare innan vi hjälper andra.”

Och Anna är inte ensam. Många har haft det svårt redan under socialdemokraternas styre och har nu fått det sämre med alliansens politik. Utanförskapet och arbetslösheten har ökat. Likaså har socialbidragstagarna.

Många känner att politikerna struntat i dem och den misär man lever i. Att rösta på Sverigedemokraterna var en missnöjesröst i första hand. Men sedan har även misären drabbat invandrare extra hårt. Ungdomar i Rosengård och Rinkeby har bränt bilar och byggnader istället för att gå till en ungdomsgård eller till ett jobb. Det är detta som är ett problem.

Anna anser att det är för mycket bråk i invandrartäta Rosengård och hon har köpt en kamphund för att hon är rädd. Men ökad kriminalitet beror inte på vilket land du härstammar från. Att kriminaliteten är en aning högre bland invandrare när det gället vissa brott beror på att invandrare till större del tillhör arbetarklassen. Och oftast är de dem fattigaste arbetarna med värst villkor. De är även överrepresenterade i utanförskapet. Så egentligen handlar det inte om ursprung utan vilken klass du tillhör och om du tillåts bli delaktig i samhället eller inte. Kriminaliteten ökar i samhällen med stora inkomstklyftor mellan klasserna. Tyvärr ökar klyftorna nu i samhället.

Men istället för att koppla ihop sin egen misär och misären som arbetare med invandrarbakgrund i Rosengård upplever, så väljer Anna att skylla sina egna problem på dem. Istället för att rikta sin ilska mot det kapitalistiska systemet så har hon blivit främlingsfientlig.

Som Gustav Fridolin (Mp) uttryckte det:

”Det är uppenbart att Sverige håller på att slitas isär och det är klart att du kan vinna på ett program där du sätter människor mot människor. Det kan vi aldrig hantera genom att dumförklara människor och säga att folket har röstat fel. Det enda sättet vi kan hantera det är genom att försöka bygga ihop Sverige igen och satsa på en politik som gör att människor får nya chanser”

Minutemen är en högerextrem organisation i USA som frivilligt bevakar gränsen mot Mexiko. De försöker stoppa illegala immigranter. Ibland dödar de dem. Istället för att inse att mexikanska arbetare har mer gemensamt med sig själva så beskyller de dem för att ta ”amerikanska” jobb.

Och han har rätt. Arbetare ställs mot arbetare. Arbetare med jobb vs ”parasiterna” som står arbetslösa. Det är denna politik som alliansen för. Eller svenskar vs invandrare, som är det som Sverigedemokraterna fokuserar på.

Vi arbetare behöver hålla ihop vare sig vi har jobb eller står utanför arbetsmarknaden, vare sig vi är etniska svenskar eller nyblivna svenskar. Vi har ett intresse som förenar oss alla. Och det är mot kapitalismens obarmhärtiga utplundring av vår klass.

Det finns resurser för att alla som bor i Sverige skulle kunna leva ett rikt liv. Problemet är att resurserna inte fördelas mer lika. Det handlar inte om invandringen. Ju fler invandrare vi får ju större växer befolkningen. Det är ingen större skillnad om svenska kvinnor helt plötsligt skulle föda 50,000 fler barn per år eller om befolkningen växer på grund av ökad invandring. Ju större befolkning desto fler jobb skapas ju eftersom en ökad befolkning kräver ökad matkonsumtion och ökat behov av läkare och lärare, o.s.v.

Men något som är ett problem är integreringen av invandrare i det svenska samhället. Men detta måste skyllas på samhället och inte grupper av invandrare. Precis som ungdomar har invandrare det svårare att komma ut på bostadsmarknaden. Har man inte miljoner på banken att köpa en bostadsrätt för blir det till att hyra en hyresrätt. Och hyresrätterna finns på vissa geografiska områden, och villor på en annan. Problemet är att det inte finns fler hyresrätter så att mobiliteten ökar. Ju fler bostadsrätter desto mindre blir rörligheten på bostadsmarknaden och invandrare (och fattiga svenskar) koncentreras då på vissa geografiska områden.

Vi behöver stoppa utförsäljningen av hyresrätter i storstäderna. Och vi behöver bygga än fler hyresrätter och vi behöver bygga dem i områden nära villaområden, för att bryta segregationen i områden som Danderyd i Stockholm och Askim i Göteborg.

Men framför allt bryter vi segregationen genom att minska utanförskapet och skapa fler jobb. Det vill vi socialdemokrater göra genom att skapa 100,000 fler jobb inom skola, vård och omsorg. Vi vill även skapa jobb för byggnadsarbetare och hantverkare genom att rusta upp storstädernas miljonprogram. Samhället kan skapa arbeten, men det kostar.

Därför vill vi höja skatterna – men inte för vanliga löntagare, utan en progressiv beskattning som beskattar mellanskikten en aning högre. Men framför allt vill vi återinföra höga skatter för de rika. Vi måste utjämna samhällets orättvisor för att komma till roten med varför nazister nu valts in i Sveriges riksdag.

Flera av samhällets misslyckanden när det gäller integrationspolitik och att minska klassklyftorna måste dock även skyllas på socialdemokratin. Även om klyftorna har fördjupats under alliansens fyra år vid makten stod inte allt rätt till före dess. Vi socialdemokratiska arbetare måste besegra högern inom det egna partiet en gång för alla, som bara har ordförråd för ”skola, vård och omsorg”.

Vi behöver mer! Arbetarklassen behöver fler sociala reformer. Vi behöver en hård politik som står i skarp kontrast till Svenskt Näringslivs intressen för ökade profiter för dess medlemmar på bekostnad av arbetarklassen och samhället i stort. Vi behöver än en gång proletarisera partiet och fördjupa vårt program. Med rätt politik som minskar klassklyftorna kan vi vinna många av dem som i detta val röstade på Sverigedemokraterna – innan deras missnöje och fördomar övergår till regelrätt rasism.

Detta är en analys av hur arbetarrörelsen kan vinna tillbaka arbetare och trasproletärer med en marxistisk analys av samhället där vi ser kaptalismen och klassklyftor som är det som bör bekämpas – inte varandra. Men sedan finns det ju även skikt inom andra klasser som röstade på Sverigedemokraterna – individer ur borgarklassen och de övre medelskikten. Det är dessa som är de farligaste, då dessa personer faktiskt tjänar på fascismen i tider av kris för det kapitalistiska systemet. Till exempel tog ju Hitler makten i Tyskland när kapitalismen där stod på randen mot att haverera. Borgarklassen hade att välja på en socialistiskt revolution eller fascistisk diktatur.

_______________________________________________

 

Källor:

Från mörkret stiga vi mot ljuset: Arbetarrörelsens historia i Sverige (K Kristensson, H Nyström & Ö Nyström)

Ny International #2:Imperialismens marsch mot fascism och krig (Jack Barnes)

CIA och USA:s verkliga utrikespolitik (William Blum)

Jämlikhetsanden (Wilkinson & Pickett)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3615&artikel=4007730

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3615&artikel=3755930

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3615&artikel=3707892

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7824422.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7821467.ab

http://www.econ.utah.edu/~fowles/crime.pdf

http://nyheter24.se/maktkamp24/462380-s-valsedlar-kan-forvaxlas-med-sverigedemokraterna

Annonser