Liberal omgruppering på gång

Posted on 29 september, 2010 av

0


Noterar att nätverket Liberati stänger butiken. Istället så ser vi en splittring i småsekteristisk stil äga rum. Ena halvan vill fortsätta att agera inom Folkpartiet, andra halvan ger sig ut på självmordsuppdraget att bilda ett nytt politiskt parti – Liberaldemokraterna. De anser att de har kommit till vägs ände, och att splittringen är oundviklig. De anser att deras uppgift på många sätt är slutförd:

Arbetet har inte varit förgäves. Folkpartiet och Alliansen har gjort mycket för den liberala agendan inom tunga områden som ekonomi, skatter och jobbpolitik. Sverige är på många sätt ett bättre och mer välskött land 2010 än det var innan Alliansen tillrädde 2006. Och Liberati har i detta arbete haft dramatiskt effekt inte minst på Folkpartiets socialpolitik, där partiet antagit skademinimeringslinjen i narkotikapolitiken (Stockholm har äntligen fått sprutbytesprogram för narkomaner), Barnkonventionen som svensk lag, och  drivit avskaffandet av tvångssteriliseringar av transsexuella, tre tydliga exempel där Liberati deltagit i debatten och påverkat Folkpartiet framgångsrikt

Ändå är de inte nöjda. Bland annat uppger de att:

valresultatet 2010 [blev] ett skrämmande bakslag för liberala intressen. Antalet modiga liberaler i Sveriges riksdag har fallit, inte ökat, samtidigt som rasister har tagit sig in och nu utgör ett vågmästarparti. Sverige har blivit ett kallare land med mindre, inte mer, frihet.

Har de ”modiga liberalerna” någon gång ställt frågan om deras egen roll i det hela? För är det inte så Folkpartiet har stått i spetsen för just de reformer som har slitit isär vårt samhälle mest? Jag syftar på skolpolitiken, där skolor i förorter som Rinkeby och Husby har fått mindre pengar med sjunkande resultat som följd. Jag syftar på hetsen mot invandrare och unga som ledarduon Björklund och Sabuni har varit ivriga på att föra upp på dagordningen. Jag syftar på hur de ”modiga liberalerna” har varit ivriga påhejar av hela den slakt som vi har genomgått de senaste fyra åren. Det är på dessa ”tunga områden som ekonomi, skatter och jobbpolitik” som ”den liberala agendan” har fått en push framåt av Folkpartiet och Alliansen.

Och samtidigt som kryptofascismen sprider sig bland liberalerna, så marscherar ett lite mer öppet fascistiskt parti in i Riksdagen som en reaktion på just de samhället som påstås vara en landvinning för ”den liberala agendan”. Avlustningsvis så känner jag mig bara tvungen att dra paralleller till splittringen av KFML i början på 70-talet:

Liberati har alltså splittrats i en småborgerlig och en råborgerlig fraktion. Lycka till!

Annonser