Nedskärningar i Tenstas handikappsomsorg?

Posted on 6 oktober, 2010 av

0


Tensta, Stockholm:

Omsorgstagare ”A” är svårt handikappad. Han tar ett tjugotal tabletter per dag mot en nervsjukdom. A är mentalt på ett barns nivå men har en vuxen människas styrka. Det rör sig om stora behov och är mycket påfrestande för den som ska sköta om personen.

Syskonet ”B” har sett till personen på vanlig arbetstid varje vecka plus sexton timmar. B är anställd av kommunen som anhörigvårdare men måste även se till A efter arbetstid. Det är ett heltidsarbete. Efter arbetstiden ser B till omsorgstagaren obetalt och tar även hjälp av deras mamma.

Vartannat år gör försäkringskassan en bedömning av vårdtagarens assistensbehov. Problemet uppstod då försäkringskassans utredare besökte familjen. Efter kort stund drog utredaren slutsatsen att behovet av assistens bara var så stort som en fjärdedel av vad B får. Då allt behov understigande 20 timmar per vecka finansieras av kommunen ensamt så blir konsekvensen att försäkringskassan slipper betala. Familjen anklagar försäkringskassan för att till varje pris försöka spara in pengar.

Problemenen i Tenstas handikappsomsorg har längre historia. B har varit anhörigvårdare i tio år. Precis när hon började förbjöds kommunen att ge anhörigvårdare fasta anställningar. Men problemen har tilltagit på senare år i samband med att handikappsomsorg lagts ut på privat entreprenad.

Anställda försvinner till privata omsorgsföretag då de erbjuds högre löner. När assistenstiden skärs ner inom den kommunala sektorn leder det till att familjen måste sköta jobbet obetalt. Man kan också fråga sig: är alternativet med mindre assistenstid att familjen tvingas skjuta till pengar och köpa privat omsorg? Har inte de anhöriga rätt att förvänta sig mer av det gemensamma?

Vilken politisk majoritet som suttit i stadshuset har tydligen inte spelat roll. Om driftsformen är kommunal eller privat är inte heller viktigt för de anhöriga. Men man kan fråga sig: utnyttjar försäkringskassan det faktum att anhöriga är beredda att offra sin egen fritid för att omsorgstagaren verkligen ska skötas om på bästa sätt av någon som verkligen bryr sig? Det finns så många privata bolag som erbjuder omsorg att det inte går att veta vilket som är bäst. Samtidigt nedrustas den kommunala omsorgen så att privat framställs i ljusare dager. Detta kan omöjligen kallas valfrihet.

I offentlig sektor är det vanligt folks skattepengar som finansierar. Principen måste vara att pengarna går till en dräglig verksamhet som är en rättighet för både anställda och de som behöver omsorg. Detta är bara en i raden av försämringar som sker i samhällsservicen uti Järvas förorter. Försäkringskassan måste gå ut och förklara sig!

Alla som har dessa problem med handikappsomsorgen känner varandra. Ni har ett nätverk av kollegor, släkt, vänner och grannar att bygga på. Det ligger i erat intresse att myndigheterna sätts under största möjliga press. Låt ingen spara pengar på era lidanden. Det inträffade måste bli känt som den skandal det är. Det måste byggas en rörelse för att stoppa försämringarna. Alla rättfärdiga personer kommer att visa sitt stöd.

Tips! Nätverket gemensam välfärd

________________________________________

August Palmberg, Litterär,

enskild medlem i SSU & LO.

padittjobb@hotmail.com

Annonser