Nya finansmarknadsministern – Finanskapitalet siktar på statsapparaten

Posted on 6 oktober, 2010 av

0


 

Peter Norman - Finansmarknadsminister med förflutet som finanshaj

Peter Norman - Finansmarknadsminister med förflutet som finanshaj

 

Ni som trodde att Anders Borg skulle bedriva ett korståg mot bankirer och finanshajar kan sluta ha illusioner nu. Utnämningen av finansmannen Peter Norman till finansmarknadsminister sägs innebära att finansminister Borg kopplar greppet om regeringen. I själva verket så är det så att det istället är finanskapitalet som stärker sitt grepp om politiken i det här landet. Norman har ett förflutet i investmentbanken Carnegie, kapitalförvaltaren Alfred Berg Asset Management (där han var kollega till Anders Borg), finansföretaget Max Matthiessen, samt Riksbanken där han var direktör 1994-1996. De senaste åren har han varit VD för Sjunde AP-fonden.

Norman anses vara en progressiv man inom det område han ska syssla med:

En snabb rundringning ger annars en positiv bild av den nya finansmarknadsministern.

– Peter Norman har ett stort intresse för samhället och den finansiella marknadens utveckling. Det är positivt, säger Sarah McFee, vd för pensionsjätten SPP.

Norman får nu hand om de statliga bolagen, ett ansvar som tidigare låg under näringsdepartementet men som nu flyttar till finansdepartementet.
En aspekt, som av många beskrivs som viktig, är att Peter Norman är en uttalad bonusmotståndare.

Han har också tagit strid mot storbankerna, och beskyllt dem för att utnyttja sitt informationsunderläge för att ta ut höga avgifter. Peter Norman är nybliven moderat, men enligt källor har han tidigare varit engagerad i liberala idédiskussioner.

Nu är det ju bara så att Peter Norman kommer inte att utföra någon politisk revolution på finansmarknaden. Bonusregleringar i all ära, sånt är bara kosmetika. I själva verket så kommer Normans funktion att vara upprätthållandet av status quo – så att kapitalisterna kan ha ”bussiness as usual”. Vi har sett det förut, med Obama’s Vita Hus som ett tydligt exempel.

 

Tabell över finanskapitalets inflytande på Obama-administrationen

Många av de högst uppsatta inom finansdepartementet och andra tunga institutioner inom den amerikanska staten är gamla kollegor från finansvärlden. Samma utveckling väntar i Sverige i och med regeringen Reinfeldts framfart.

 

Den socialistiska tidskriften Monthly Review skrev en artikel om detta i våras. Det finns en ”finansens maktelit”, ett nätverk bestående av ägare och högt uppsatta tjänstemän inom finanskapitalet. Det är denna maktelit som sakta men säkert börjar genomsyra statsapparaten. Den blir en kil som finanskapitalet kör rakt igenom politiska partier och i längden departement och kanslier för att få kontroll över den politiska agendan i landet. Moderaterna har sedan länge flera framstående kapitalister på högt uppsatta positioner inom partiet (med greven och partistyrelseledamotenGustaf Douglas som tydligaste exempel).

Frågan nu är alltså vad det är för folk som kommer att inta de tunga positionerna inom finansdepartementet och andra tunga statliga verk och myndigheter. Redan tidigare så har kapitalet fått flera feta poster även i Sverige. I USA så har utvecklingen gått tydligt i denna riktning ända sedan mitten på 90-talet då Bill Clinton var president – en utveckling som är intimt förknippad med finanskapitalets allt större andel av ekonomin. I Sverige så har kapitalismen utvecklat sig likadant. Men det är nya tider nu. Under finanskrisen så har finanskapitalet ett stort intresse av att trygga sin fortsatta existens – det är därför det är så viktigt med ”bättre relationer mellan politik och ‘näringsliv'” som man ofta får höra från borgarhåll. Och i och med krisen så blir det desto viktigare för kapitalet att ”socialisera förluster – privatisera vinster” – därför kommer vi få se ett utökat inflytande över politiken av ett finanskapital som måste säkra deras fortsatta spekulationer.

Och vad händer då detta finanskapital genom herrarna Borg och Norman ska få säga sitt om kriget i Afghanistan? Närvaron i Adenviken? Omformningen av de sociala trygghetssystemen? Utförsäljningar av de gemensamma egendomarna? I alla dessa frågor, vart kommer finansminister Normans lojaliteter att ligga, vem kommer han att solidarisera sig med – ”folket” eller finanskapitalet? Den frågan är nog redan besvarad.

Peter Norman, Anders Borg, Alliansen, Regeringsförklaringen, Regeringen, Kapitalism, Moderaterna

Annonser