Insändare: Fira minnet av somaliska revolutionen -69!

Posted on 20 oktober, 2010 av

3


Detta är en insänd debattartikel från en läsare av nättidningen ‘På jobbet!’. Han beskriver sin syn på den somaliska revolutionen 1969. Dessutom vill läsaren sända en uppmaning till alla som intresserar sig att sluta upp på Rinkeby torg imorgon kl 17:00. Då börjar ett torgmöte för att fira minnet av revolutionen som pågår fram till 20:00. En talare från Ung Vänster kommer att sätta in revolutionens firande i ett antirasistiskt perspektiv. Och en talare från SSU kommer att tala om historien kring händelsen.

________________________________________________________________

Kamp för revolution och självständighet i Somalia redan vid 1920
Det blev inte så mycket med det italienska förhoppningarna på Somaliland. Visst kom en del fattiga italienare för att söka sin lycka och visst levererade de en del frukt och grönsaker och bomull till moderlandet. Men inte alls i den utsträckning man räknat med.

För det första var det inte särskilt många italienare som lät övertala sig att börja en osäker tillvaro i Afrika. En del av dem började anlägga plantager. Men det hade svårigheter. Somalierna, den billiga arbetskraften, var inte särskilt entusiastiska. Därför infördes tvångsarbete som bibehölls under hela den italienska kolonialtiden.

Under 1920-talet växte italienska Somaliland. Italien hade ställt upp på den vinnande sidan i första världskriget och fick som belöning Jubaland och hamnstaden Kisimayo, alltså områden mot gränsen till Kenya. Som vanligt fanns det ingen tanke på att fråga eller ta någon hänsyn till befolkningen. En av Somalias grannkonflikter idag har sin upprinnelse här. Somalier bodde och bor på båda sidor om gränsen mellan Somalia och Kenya.

Men det fascistiska Italien hade större ambitioner. Mussolinis mål var det Italienska Östafrikanska Imperiet. För att nå det målet krävdes krig. Men nu anses det ju opassande att börja ett krig.

Det klassiska sättet är provocera motståndaren. Tvinga honom att rusta, att försvara sig, kanske till och med framstå som försvarare. Man börjar puffa på motståndaren, utvidgar ett område, töjer på en gräns…

Flera år med kolonier i landet började folket grupp ungdomar organisera sig. Ett par år senare slog dom till och bildade ett parti som senare blev…

Det första partiet i Somalia.
Efter det började andra organisera sig så de fick opposition. Det dröjde inte länge tills vi fick en president som talade för folket. President Siad Barre förklarade i ett tal på revolutionens ettårsdag hur det kom sig att militären genomförde revolutionen:

”I många länder har de väpnade styrkornas maktutövning inte krönts med den framgång man väntat. Men låt oss klar göra vissa grundläggande fakta. Våra soldater kommer inte från privilegierade klass. De är söner av bönder, nomader, hantverkare och vanliga arbetare och de uppbär de lägsta lönerna i republiken.

Och när de för ett år sedan i folkets namn tog över det tunga ansvaret att jaga bort en klick som utövade en hemgjord parlamentarisk demokrati. När de gjorde så var det för att de kände sig som ett med folket. Med en nation som utsatts för upprörande plundring.”

Fakta kortfattat :

  • Det var socialistiska rörelser i hela Afrika under den tiden
  • 1969 kom Siad Barre till makten genom en kupp
  • Hela systemet i Somalia förändrades. Alla var vänliga mot kolonialmakterna.
  • 1973 – Kom det Somaliska språket skrivet i latinska bokstäver.
  • 1974 – Somalia blir medlem i Arabiska Union (så att det blir lättare för somalier att öppna företag och plugga i arabländerna).
  • Man rev ner klangränserna i landet
  • Gratis utbildning
  • Gratis sjukvård
  • All utbildning var nu på somaliska istället för italienska
  • Kvinnors rättigheter utvidgades

Revolutionens idéer var byggt på viljan att avskaffa klanvälde. Man ville ha en stark välfärd som gav alla en fri utbildning och en bra offentlig vård som passade allas behov. Detta ledde till att Somalia blev det första landet i Afrika som blev socialistiskt.

_______________________

PÅ JOBBET! UPPMANAR:

DELTA IMORGON 21 OKT.,

KL 17-20:00. RINKEBY TORG.

”TILL MINNE AV DEN SOMA-

LISKA REVOLUTIONEN 1969″

Annonser