Claes Muschkin om det fackliga löftet

Posted on 24 oktober, 2010 av

0


‘På jobbet!’ har bett författaren till Löntagarbloggen om att få publicera hans artikel om vad det fackliga löftet är och hur den borgerliga alliansen hotar detta på alla punkter. Claes Muschkin har samtyckt till att vi publicerar artikeln, men ansvarar inte för våra stilistiska andringar av artikeln. Se en länk till originalartikeln längst ner.

*          *          *          *          *

Löftet är den grundläggande kärnan i den fackliga verksamheten. Löftet att vi löntagare inte ska konkurrera med varandra genom att sänka våra löner. Runt kärnan har det byggts upp fem ”värn” för att skydda oss från denna lönedumpande och godtyckliga konkurrens.

Löftet skyddas av de fem värnen enligt följande ordning.

Det fackliga löftet
1. Rikstäckande kollektivavtal
2. Starkt anställningsskydd
3. Hög arbetslöshetskassa
4. Aktiv arbetsmarknadspolitik
5. Full sysselsättning

Som ni säkert har märkt så har den borgerliga regeringen underlättat för angrepp på alla de här fem värnen. I det här inlägget ska jag ta upp ett exempel på hur man med minsta möjliga ansträngning och synbar förändring kan göra stor skada. Jag kommer framöver ta upp flera andra exempel.

Den borgerliga regeringen har i sitt jobbmanifest följande förslag. Det består av EN rad men kan ge ack så skadliga effekter givetvis för den enskilde individen men även för möjligheten för facket att försvara anställningstryggheten och i förlängningen det fackliga löftet över huvud taget!

Alliansen avser också att begränsa arbetsgivarens kostnader vid tvist om uppsägning.

Det kan behövas en liten förklaring vad det här innebär och dess konsekvenser.
Den får vi av en mycket bra liten skrift från TCO.

Regeln att en arbetsgivare fortsätter att betala lön under den tid då parterna tvistar om en uppsägning är intimt sammanflätad med kravet på saklig grund för uppsägning… Det är arbetsgivaren som initierar tvisten genom att säga upp arbetstagaren. I det skedet sker inte någon prövning av om de skäl arbetsgivaren anger har någon som helst grund. Först om tvisten hamnar i domstol kan så ske. Att arbetsgivaren är skyldig att fortsätta betala lön så länge tvisten pågår är därför ett viktigt skydd mot att helt ogrundade anklagelser används för att försöka bli av med anställda…

Det är så det är i nuläget. Skyddet finns där. Så, läs vidare, jag ska inte störa mer.

Att arbetstagaren under tvisten istället för lön, eventuellt ska kunna få a-kassa skulle för en majoritet av TCO-förbundens medlemmar innebära att de skulle få mindre än 50 procent av sina tidigare lön… Detta innebär att en arbetsgivare skulle ges möjlighet att säga upp en arbetstagare även på helt påhittade grunder, och slippa lönekostnaden under tvisten, samtidigt som arbetstagaren skulle hänvisas till en ersättning som kanske inte ens är hälften av den tidigare månadsinkomsten. I den situationen kommer det att vara mycket svårt för den uppsagde arbetstagaren att stå på sig…Samtidigt som de anställda kommer att bli mindre benägna att stå på sig finns en risk att arbetsgivarna kommer att starta fler tvister än tidigare, då den ekonomiska risk de tar har minskat drastiskt.

Tänk dig alltså in i det läget att du tycker att du blivit orättvist uppsagd, Men vet att om du vill hävda din rätt så är det dina a-kassedagar som börjar ticka ner. Att notera, en riktigt försämrad arbetslöshetsförsäkring men ändå bättre än att hamna på socialbidrag. Med den pistolen mot ditt huvud… vågar du hävda din rätt?

Även om du har rätt till fullt rättsskydd och hela ditt fackliga förbund som stöd… men med denna regel i vetskap. Det är bara någon som medvetet blundar som inte inser de generella konsekvenserna för individen och för fackföreningsrörelsen i stort att försvara sina medlemmar.

Ännu en i raden av maktförskjutningar och därmed försämringar av ditt inflytande över din egen arbetssituation.

Tips! Läs denna och andra artiklar på Löntagarbloggen!

____________________________________________

Annonser