Martin Ångman om bemanningsfrågan

Posted on 26 oktober, 2010 av

0


På jobbet! har tidigare skrivit om bemanningsfrågan och de inhyrdas kamp på Coop. Detta är en insändare från Martin Ångman, Handels klubbordförande på Coop i Upplands-Bro. Ångman har kommenterat att vissa fakta rörande en tidigare artikel varit felaktiga eller inprecisa. I intervjun med ”Alex” nämndes Ångman i egenskap av klubbordförande. Men artikeln publicerades innan vi hann få en kommentar av honom – av tidspress. ‘På jobbet!’-redaktionen tar på sig misstaget.
__________________________________________________________________________________

Martin Ångman. Ordförande för Handelsklubben på Coop i Upplands-Bro, Stockholm.

Att vara anställd i ett bemanningsföretag idag kan ibland vara ett slavliknande anställningsförhållande. Alla de regler som parterna är överens om tas helt ur spel och den svenska modellen.

Detta måste vi ändra på! Krav måste ställas så att de inhyrda på en arbetsplats får samma villkor som de ordinarie anställda. Till viss del är det så idag om man följer bemanningsavtalet. De inhyrda skall ha samma lön som de ordinarie anställda har i snitt, redan från första dagen. Detta utan att de skall ha högre krav på prestation än den ordinarie personalen.

I bemanningsavtalet regleras också anställningsformer och veckotidsmåttet. Grunden är att alla skall vara tillsvidareanställda på heltid. Tyvärr finns det ett undantag för studenter som gör att det går att deltidsanställa. Regler finns också för hur företag får ta in bemanningsföretag på arbetsplatsen. De måste förhandla med det lokala facket enligt medbestämmandelagen.

Så varför fungerar det inte då? Den som skall följa upp att bemanningsavtalet följs är de inhyrda och deras fackförbund. För att ta Student Consulting som exempel så har de tecknat avtal med SEKO. Alltså skall SEKO företräda de anställda i Student Consulting även om de är medlemmar i t ex Handels. Handels måste begära dispens från SEKO för att kunna företräda en medlem i Handels.

I praktiken kan de inhyrda på Student Consulting på min arbetsplats tillhöra vilket LO förbund som helst, men de måste fortfarande till denna dispens. Det lokala facket får bara förhandla för sina medlemmar vilket blir helt vansinnigt ibland när det t ex gäller arbetstider som rör både de inhyrda och medlemmarna i den lokala klubben. Här måste LO hitta ett smidigare sätt att hantera frågan.

Den lokala klubben ska ställa villkor på sin arbetsgivare när de vill ta in bemanningsföretag.  Här används ofta hot från arbetsgivaren. Exempel på detta är: ”om vi inte får göra undantag från turordningen tar vi in bemanningsföretag”, eller ”vi behöver ändra våra arbetstider, så vill inte ni så tar vi någon annan”. Man ställer helt enkelt arbetare mot arbetare. Detta gör att villkoren försämras för både de inhyrda och de redan anställda.

Men den lokala klubben kan fortfarande göra mycket. Som att se till att begränsa inhyrningen både i antal timmar och längd, se till att fastställa snittlönen så att de inhyrda får rätt lön, begära att få se de inhyrdas anställningsbevis och lönespecifikationer för att kunna följa upp att allt är rätt. Det stora problemet här är att många lokala klubbar inte ens förhandlar eller inte vet hur de ska agera på en sådan här förhandling. Detta leder till många fel och brister.

Dessutom anser arbetsgivaren att de har all rätt att leda och fördela arbetet. Så de gör som de vill även om facket säger nej. Här skulle en tydligare lagstiftning i MBL§38-39 kunna hjälpa det lokala facket att se till att villkoren förbättras för alla anställda. Detta genom ett ¨veto¨ mot inhyrning när arbetsgivaren inte har ett behov. Alltså ska man inte kunna ta in inhyrda utom vid kortare perioder av arbetstoppar, hög sjukfrånvaro, semesterperioder, med mera.

Det behövs också en genomgång av bemanningsavtalet så att det inte går att anställa någon på annat sätt än tillsvidare och heltid. Ska det finnas ett undantag för de som studerar så måste det finnas klara regler för vad som gäller och att om det bryts mot dem så blir bemanningsföretaget de som får betala skadestånd.

Jag tycker också att provanställningstiden måste kortas till tre månader max för de som är i bemanningsföretag. På det sättet försvårar man för arbetsgivarna att hela tiden byta ut sin personal som är väldigt vanligt idag. Anställningstryggheten måste vara starkare i ett bemanningsföretag än vad den är för ”vanliga” anställda.

Auktoriseringen av bemanningsföretag sker idag av Almega. Almega är arbetsgivarorganisationen som alla bemanningsföretag är med i. LO har en del inflytande men i stort sett räcker det med att man inte har några skatteanmärkningar och har ett kollektivavtal för att bli auktoriserade. Det här måste ändras så att oseriösa bemanningsföretag inte kommer in eller tas bort från listan. Detta borde de seriösa företagen gå med på då det finns en hel del skumma bemanningsföretag idag.

Här kommer en punktlista med åtgärder som jag tror skulle förbättra både för inhyrda och den ordinarie personalen:

  • Ett medlemskap för anställda i ett bemanningsföretag som gör att man tillhör alla LO förbund samtidigt.
  • Låt lokala klubbar få förhandlingsrätt även för de inhyrda på arbetsplatsen.
  • Skärp upp lagen så att inte arbetsgivare godtyckligt kan byta ut sin egen personal mot inhyrd.
  • Se över bemanningsavtalet så att det blir klarare regler kring anställningsformer och att alla skall jobba heltid.
  • Lär upp de lokala klubbarna hur de förhandlar i bemanningsfrågan.
  • Auktoriseringen av bemanningsföretag måste ha tuffare och tydligare regler så att alla vet att det är ett seriöst företag.
Annonser