Fisnik Duraku om ‘det ej utvunna kapitalet’

Posted on 15 november, 2010 av

0


Fisnik Duraku är ungdomsansvarig i Fastighetsanställdas förbund avdelning 5 i Skåne. Han har låtit ‘På jobbet!’ publicera en reflektion han har skrivit om problemen kring hur man kan nå ut till ”en ganska omedveten arbetarklass i de mest segregerade områdena i Malmö”. ‘På jobbet!’ är nättidningen för arbetarrörelsens kämpar. Fler fackliga uppmanas att bidra med artiklar.

Sedan en tid tillbaka så har jag funderat på hur människor som kommer och bosätter sig i detta land känner sig. Hur vi som redan bott här under längre tid kan förmedla och medvetandegöra våra nästkommande.

Fisnik Duraku, ungdomsansvarig i Fastighets avd 5 i Skåne.

Under en längre tid så har negativa (o)politiska konstellationer dragit nytta av det ej utvunna ”kapital” som finns i de mest segregerade områdena i Malmö. Olika grupper som har kriminella intentioner har bidragit till att stora delar av de som kommit känner sig lika otrygga som när de en gång lämnade sitt hemland.

Vi som redan bott här under en längre tid har varit alltför paralyserade inför det som försiggår inom dessa områden. Under alltför lång tid har vi som bott här en längre tid låtit och förlåtit att sådant skall hända.

Vi har en solidaritetstanke som egentligen inte ska begränsa vårt handlande. Det faktum är att det som egentligen skall förena oss är viljan till medvetandegörande av de arbetare som bor i dessa områden. Denna solidaritet som egentligen borde mekaniskt manifesteras av bland annat fackföreningsrörelsen står och gnisslar i sina gängor. Vi bör visa att vi bryr oss och vill bygga upp tillit och trygghet inom dessa områden. Det borde vara ett självklart faktum för fackföreningsrörelsen och en konstruktiv politik.

Tillvägagångssättet för att återinvestera i detta ”ej utvunna sociala kapital” är en utmaning som vi måste riskera att ta. Återinvestera i firandet av en medveten arbetarklass i samband med 1 maj.

Detta skickar tydliga signaler att vi står enade och vill kämpa!

Annonser