Hotell- och Restaurangfacket tar kamp mot borgerlig politik

Posted on 10 december, 2010 av


Migrationsminister Tobias Billström (m) och Mikaela Valtersson (mp) höll i slutet av mars 2008 en gemensam presskonferens.  Där presenterades nya regler för arbetskraftsinvandring. Den 15 december samma år ändrades reglerna och arbetsgivarna fick själva välja om och vilka utländska arbetare de ska anställa. Tidigare avgjorde Arbetsförmedlingen om det fanns behov av att anställa människor från länder utanför EU.

Arbetskraftsinvandrare ska kunna få tillfälligt uppehållstillstånd under en inledande fyraårperiod, innan de kan beviljas permanent rätt att stanna i Sverige. Under de två första åren ska det tillfälliga uppehållstillståndet vara direkt knutet till en enskild arbetsgivare och därefter till en enskild bransch. Om anställningen upphör dras uppehållstillståndet in inom tre månader och arbetskraftsinvandraren måste lämna Sverige.

Billström var snabb att lägga över ansvaret för regeringens reform på facket:

”Man också ställa sig frågan. Är det inte viktigt att ett fack som, till exempel Hotell- och Restaurangfacket, också tillvaratar de här människornas intressen”, säger han till Rapport. Per Persson, ombudsman på Hotell- och Restaurangfacket sade i en intervju med SVT:

”Man får jobba många timmar. Det är inte ovanligt att man jobbar upp till 12-14 timmar om dan, att man får en lön som ligger långt under kollektivavtalsnivå … Man får inga som helst andra tillägg. Inga ob-tillägg, övertids-ersättningar, semesterersättningar, existerar inte. Att ha något inflytande på jobbet finns inte. I det läget så jobbar man direkt under slavliknande former att man har inget att säga till om”.

Bara i år har drygt 12.000 personer arbetskraftinvandrat till Sverige. Det rör sig om dataspecialister från Indien, bärplockare från Thailand och restaurangspersonal från Kina, bland annat. Per Persson sade till Dagens Nyheter:

”Från och med denna vecka ska facket göra tuffare granskningar av oseriösa företag. I minst tre månader ska ett tiotal förtroendevalda på Hotell- och Restaurangfacket undersöka arbetsvillkoren för dem som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Vi plockar ut några företag som beviljats tillstånd sedan i somras. Hittar vi några oegentligheter begär vi förhandlingar med arbetsgivaren. Blir vi inte överens då stämmer vi bolaget i Arbetsdomstolen.”

Hotell- och Restaurangfacket kommer att göra oannonserade besök hos företag. Facket anser att en granskning är befogad på grund av det missbruk som skett sedan lagen om arbetskraftsinvandring infördes. Under hösten har det gjorts flera uppmärksammade avslöjanden om slavliknande förhållande på arbetsmarknaden. Vissa arbetsgivare som har sökt tillstånd för att anlita utländsk arbetskraft betalar lägre lön än vad som uppgetts för Migrationsverket, som godkänt ansökan.

Enligt Dagens Nyheter ligger ytterliggare fyra fackförbund – Byggnads, Fastighets, Kommunal och facket för Skogs-, Trä- och Grafisk Bransch – i startgroparna för att dra igång liknande granskningar till början av nästa år.

Apropå det så vann facket för Skogs-, Trä- och Grafisk Bransch en tvist i arbetsdomstolen nyligen mot det lettiskregistrerade skogsbruksföretaget Rent a Pro som inte hade följt kollektivavtalet. Arbetsgivaren åkte på en miljonsmäll för att ha nekat anställda rätt löner, OB-ersättning, arbetstidskonto och semester. Alla anställda fick ett skadestånd på 20 000 kronor vardera och företaget ska betala 100 000 kronor till facket.

Därutöver ska företaget betala fackets rättegångskostnader med drygt 600 000 kronor.

__________________________________________________

Källor:

http://svt.se/2.22620/1.2224836/slavkontrakt_for_arbetskraftsinvandrare http://svt.se/2.22620/1.2225725/billstrom_arbetskraftsinvandring_ar_bra?lid=puff_2224836&lpos=extra_0 http://www.hrf.net/text/2010/12/hrf-granskar-foretag-som-kan-misstankas-utnyttja-arbetskraftsinvandrade http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/11/billstrom-slavkontrakten-ar-fackets.html http://lontagarbloggen.blogspot.com/2010/11/arbetskraftsinvandringen-missbrukas.html http://www.gsfacket.se/home/gs/content.nsf/aget?openagent&key=storseger_for_gs_i_arbetsdomstolen_1288797211715

Annonser