Stoppa välfärdsslakten i förorten!

Posted on 12 februari, 2011 av

3


Husby, Stockholm.

Kvällen den 9 februari kallade Nätverket Järvas Framtid samt Pensionärernas Riksorganisation (PRO) till möte på Husby Träff. Kring 130 deltagare ”förhörde” ansvariga politiker och tjänstemän. Husbys organisationsliv var starkt representerat; företagarföreningen, eritreanska och somaliska föreningar, Rättvisepartiet Socialisterna (RS), Ung Vänster, SSU, med flera. Arne Johansson från Järvanätverket och RS var moderator för politikerutfrågningen.

Medborgare i Husby har protesterat mot planerna att från mitten av april flytta Husby vårdcentral och för att slå ihop med Akallas. Det uppfattas som en ”nedläggning” då servicen får mindre spridning i området. I sjukvårdsstyrelsen hade både SAP och Mp av de rödgröna partierna gått emot beslutet medan Vänsterpartiet av okänd anledning röstat för. (Men nu har de ändrat sig.) Alla partier i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd har tagit ställning mot.

En lista med över 2500 namnunderskrifter av människor i Akalla-Husby-Kista mot flytten  lämnades över  till den moderata ordföranden i sjukvårdsstyrelsen, Marie Ljungberg Schött. Hon försökte behärska sig inför den uppretade församlingen under hela mötet. Sedan ropade någon till Ljungberg Schött och hennes tjänstemannakollegor ”Ni säger ju bara samma sak hela tiden”. ”Men det gör ju ni också” blev svaret. Inte en tum vek hon sig. ”Akalla är på rimligt avstånd bedömer vi.”

En upprörd kvinna höll ett inlägg om hur borgerlig sjukvårdspolitik gjort att man inte kunnat upptäcka hennes systers tumör förrän strax innan hon dog. Det retade många att Ljungberg Schött motiverat den borgerliga Alliansens sjukvårdsmodell med att det är ”patienterna/medborgar­na och inte politiker och byråkrater ska bestämma var vården faktiskt ska finnas”. De bestred det demokratiska i att politikerna bakom beslutet nu är ointresserade av att lyssna på Husbys åsikter.

Nätverket Järvas Framtid har gjort ett imponerande arbete (breda allianser, otroligt många namnunderskrifter på kort tid, gjort viktig information till känna för allmänheten). Alla partier i valda församlingar har försämrat förortens välfärd. Under den borgerliga Alliansen kommer detta att tas ett steg längre. Vid Järva ser vi en halvering av personalen i Kistas kommunala hemtjänst, halvering av personalen på Rinkebys vårdcentral och försämringar i Tenstas handikappsomsorg.

Det behövs ännu bredare krafter än i nuläget. Fackföreningarna för anställda inom hemtjänst, handikappsomsorg och på vårdcentralerna bör dras in i samarbete. Välfärden försvaras inte av att ”rösta bort borgarna och in sossarna nästa val” (på vilken politik som helst?). Inte heller av stöd till röda småpartier som säger ”alla andra sviker, men vi ska trolla fram pengarna”. Det är falska löften.

Bara en rörelse som förenar välfärdsarbetares, låginkomsttagande invandrares, boendes, yngres och pensionärers intressen kan pressa fram förortens krav. Att stoppa försämringarna räcker bara för tillfället. Det måste vara en del av en kamp för sociala reformer på riksnivå: dela på jobben – sex timmars normalarbetstid! offentlig jobb för att bygga de fritidsgårdar, satsa på bostäder och bygga ut den välfärd vi behöver; istället för att slösa resurser på jobbtorgen!

Kapitalistisk marknadsekonomi kan inte planera samhällets resurser för att förorten ska komma ifatt. Vi måste ställa krav som ger mer makt åt låginkomsttagare i Järva och som bryter Rinkebys ”slumvärdars”, centrumuppköparna i Boultbees och privata välfärdsprofitörers utsugning av vårt område. För det behövs en rörelse bland de som bygger fastigheterna och sköter om dem; de som vårdar patienter, äldre och handikappade; med flera: arbetarklassen. Målet är socialism!

Intressant?

________________________________________

August Palmberg, Litterär,

enskild medlem i SSU & LO.

padittjobb@hotmail.com

Annonser