Ledarna attackerar LO och TCO

Posted on 13 februari, 2011 av


Idag på DN debatt skriver Annika Elias och Thomas Eriksson, ordförande respektive förhandlingschef för det så kallade ”fackförbundet” Ledarna:

”Skälet till att LO och TCO fortsätter att tappa medlemmar är att flertalet av medlems­förbunden är omoderna och har en förlegad syn på löneförhandlingar. De tror fortfarande att lönerna förhandlas bäst i grupp.”

Hela principen med ett fackförbund är att många små individer går ihop och bildar ett stort kollektiv som kan stå emot arbetsgivarnas makt. Ledarna är inte en fackförening utan en sammanslutning av VD:ar och chefer som redan har starka positioner i samhället.

Vidare skriver Elias och Eriksson:

”Fortfarande innebär de allra flesta kollektivavtal att lön och andra villkor förhandlas fram av människor som arbetstagarna själva aldrig kommer att  träffa eller höra talas om. Bakom stängda dörrar och neddragna persienner i ett konferensrum långt borta gör främlingar upp om procentenheter och tiondelar.”

Visst är det sant att det finns en byråkrati inom fackföreningsrörelsen och det skulle göra gott om vi hade ett starkare politiskt medvetande där medlemmarna inte överlät allt till någon annan utan själva organiserade sig för sina krav. Då skulle vi bara bli än starkare. Men dessa procentsatser som byråkraterna ändock har förhandlat fram utgör ju bara ett lägsta minimum för löner.

Jag som arbetar inom restaurangbranchen ska ha minst 102,8 i timmen, men arbetsgivaren får ju givetvis betala mig mer. Jag kan ju fritt förhandla på egen hand om en högre lön även om det finns ett minimum som jag kan luta mig mot. En höjd minimumlön gynnar alla arbetare. Trots detta lägsta minimum så finns det gott om arbetsgivare i min branch som har saknat kollektivavtal som betalar arbetare löner på 80 eller 100 kronor i timmen. Hur bra gick det för dessa människor (oftast icke-medlemmar av facket) att förhandla sin lön på egen hand?

Konkurrensen är större bland de som söker ett okvalificerat yrke som diskare än för VD:ar, därför har vi tyvärr inte lika mycket utrymme att förhandla på individuell nivå. Enligt Ledarnas logik så förhandlar vi alla själva skulle vi alla ha samma positiva löneutveckling som VD:ar och chefer. Men enligt en nyutkommen LO-rapport ökade skillnaden mellan arbetares och storbolagens VD-löner från nio industriarbetarlöner år 1980 till mellan 48 och 51 industriarbetarlöner under 2007-2008.

År 2006 när Alliansen kom till makten så mångdubblade de LO-medlemmarnas avgift till akassorna för att på detta sätt få folk att gå ur sin fackförening för att man helt enkelt kände att man inte hade råd att vara med i både akassa och i facket. De lyckades med sin taktik. Åren därpå nådde vi också höjden av lönespridning och ojämlikhet.

Majoriteten av de som bor i Stockholm har ett SL-kort för att ta sig in till jobbet med kollektivtrafiken. Kortet kostar 690 kronor per månad. Alltså ungefär lika mycket som många arbetare betalar för ett medlemsskap i sin fackförening samt akassa. Alla vet att de behöver kortet för att ta sig in till jobbet – tyvärr är det inte lika många som inser att facket behövs för att du också ska tjäna en lön att leva på genom att arbeta.

Den lagstadgade lönen i Sverige är noll kronor. Utan kollektivt tänkande så kanske vi så småningom halkar ner till att tjäna som amerikanska arbetare. I världens rikaste land är de lagstadgade minimumlönerna för arbetare i de flesta delstater på runt femtiolappen (mindre än femton kronor om du arbetar inom ett yrke där du förväntas få dricks).

På Ledarnas hemsida står det att: ”Vi tar därmed inte partipolitisk ställning, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har uttalat chefsintresse.” Uppenbarligen erkänner de alltså att det är i chefens intresse att arbetare i LO och TCO förhandlar löner individuellt, utan ”byråkrater” som förhandlar om ett lägsta minimum i kollektivavtalen. Tack, då var det sagt. Arbetarnas fackföreningar har inget att lära oss av VD- och chefsklubben ”Ledarna”. Tvärtom har vi helt motsatta klassintressen.

Intressant?

_______________________________________________

Annonser