Debatt: Sämre villkor skapar inte fler arbeten för invandrare

Posted on 6 maj, 2011 av


Annie Johansson (c) argumenterar i en debattartikel i SvD den 2 maj för att försämra arbetsvillkoren för samtliga löntagare i Sverige. Detta, menar hon, skulle sänka tröskeln för invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Vilket självklart är absurt. Än en gång använder man invandrare som slagträ i en debatt som handlar om försämrade villkor för alla löntagare. Istället för att komma med förslag som verkligen skulle minska arbetslösheten (och därmed få även fler invandrare i arbete) så skapar ett sådant här debattinlägg än mer främlingsfientlighet. Hon skriver vidare:

”I Sverige har vi dessutom mycket höga trösklar in på arbetsmarknaden i form av omfattande arbetsrätt och höga ingångslöner. Detta drabbar dem som inte behärskar språket och saknar svenska referenser extra hårt. För att invandrare lättare ska kunna få in en fot på arbetsmarkanden är det viktigt att Las reformeras och att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar genom att sätta ingångslöner som ger alla en chans.”

Den ”omfattande arbetsrätt” vi har i Sverige innebär till exempel att du som arbetstagare ska ha rätt till  fem veckors betald semester, att du får sjuklön då du blir sjuk, att du får pengar när du är mamma/pappaledig, osv. Det innebär också trygghet för att du som arbetstagare inte ska kunna bli av med ditt jobb för minsta lilla. En arbetsgivare ska till exempel vid arbetsbrist följa en turordningslista så att chefen inte själv ska bestämma vilka som ska få sluta.

Detta har kommit till stånd för att arbetsgivaren inte ska göra sig av med ”problem”, till exempel en anställd som klagar på dålig arbetsmiljö, en anställd som pratar om att skaffa barn, eller en anställd som börjar bli äldre och inte producerar lika snabbt som denne en gång gjorde när denne anställdes.

Men det är för mycket trygghet för de anställda, anser de borgerliga. Centerpartiet liksom de övriga borgerliga partierna ser hellre en otrygg arbetsmarknad där mer makt förskjuts till arbetsgivarna och mindre makt till fackföreningarna och arbetstagarna. De vill att det ska bli lättare att avskeda personal godtyckligt. De vill även att ingångslöner ska sänkas. Därmed sänks löneutvecklingen för samtliga löntagare. Allt detta skulle mystiskt nog gynna invandrare, enligt Annie Johansson.

Jonas Milton, vd för arbetsgivarorganisationen Almega, säger till DI att de vill frysa ingångslönerna i tio år. Det hävdar han skulle skapa jobb åt unga. Tidigare i veckan gjorde Almega även ett annat utspel angående våra röda dagar. LO:s avtalssekreterare Per Bardh varnar dock för att lönerna blir för låga om inte de som har de lägsta lönerna får följa med i löneutvecklingen:

”En diskare har idag en ingångslön på 17 481 kronor. Han skulle ha 11 000 kronor idag om lönen hade frysts för tio år sedan, säger han till tidningen.”

Igår presenterades LO-rapporten Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna. Rapporten bygger på internationella jämförelser med statistik från bland annat OECD. Det finns inget samband mellan andelen arbetslösa unga vuxna (20-24 år) och lägstalönens nivå. Spanien och Luxemburg har till exempel låga ingångslöner, men en hög ungdomsarbetslösheten och i Norge och Danmark är ingångslönerna förhållandevis höga, men ungdomsarbetslösheten låg.

De som arbetar på kollektivavtalets lägsta löner har en svag ställning på arbetsmarknaden, ofta tidsbegränsade anställningar på deltid. ”Om de som redan tjänar sämst skulle få lägre lön skulle de få ännu svårare att leva på sin inkomst, vilket är orimligt. Det medför dessutom allvarliga samhälleliga konsekvenser som drabbar alla”, säger Bardh.

”Arbetsgivarna vill förklara ungdomsarbetslösheten med att lönenivåerna är för höga och anställningsvillkoren för bra. Regeringen för samtidigt en politik som lägger grunden för en allt större låglönebransch dit framför allt ungdomar och kvinnor hänvisas. Det är en skrämmande utveckling. Deras lösningar skulle skapa ett samhälle med ökad ojämlikhet och social oro. Det stämmer dåligt överens med vår fackliga strävan efter en rättvis och solidarisk lönepolitik och dess positiva effekter för såväl enskilda individer som samhället i helhet.”

Detta är en kö till Arbetsförmedlingen.

Tyvärr är Bardh inte lika klarsynt när det gäller att förklara ungdomsarbetslösheten. Det hävdas att den främsta förklaringen till arbetslösheten bland unga i Sverige är bristande utbildning.  ”För att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten måste utbildningssystemet reformeras så att det ger stöd till de mindre studiemotiverade. Alla ska kunna nå upp till en utbildningsnivå där de kan få och behålla ett arbete” säger Bardh, och upprepar därmed den lama retoriken som många Socialdemokrater använde inför valet 2010. ”Vi ska konkurrera med utbildning, inte med låga löner”.

Självfallet kan utbildningen alltid bli bättre. Men ungdomsarbetslösheten beror inte främst på brist på utbildning! Vi går helt enkelt arbetslösa därför att det finns brist på arbeten att få.  Ska det vara så svårt att erkänna? Tyvärr misslyckades Socialdemokraterna före Alliansen med denna uppgift.

Hans Karlsson, arbetsmarknadsminister i Perssonregeringen 2002-2006, är inkompetent att leda oss Socialdemokrater, men jag uppskattar i alla fall hans ärlighet:

”Vi fick ju en explosion i arbetslöshet i början på 90-talet, som har bitit sig fast ända in i våra dagar, nu.  Och anledning till att arbetslösheten bitit sig fast är den ekonomiska politik som Sverige bedrivit de senaste 20 åren. Vi har i hela Europa, inklusive Sverige, bestämt oss för att vi ska ha låg inflation. Det går före allting annat.  Ska man ha låg inflation så måste man mota den med högre ränta, och höjs räntan så ökar arbetslösheten. Och det är precis det som har hänt. Det är det vi sitter fast i nu. Vi prioriterar en inflation på 2% före en arbetslöshet på 2%.”

För Socialdemokraterna var det alltså ett politiskt beslut att inte bekämpa arbetslösheten och därmed ungdomsarbetslösheten på bästa sätt. Tidigare skrev jag en artikel som heter ”De kallar oss den lata generationen” där jag gick mer in på frågan om ungdomsarbetslöshet – vad den beror på och hur vi kan lösa detta problem.

Det har varken Socialdemokraterna klart för sig idag, och inte heller de borgerliga partierna som snackar om att ”få fler i arbete”. Att allt fler slåss om de jobb som finns skapar inte fler arbeten. Och det är inte genom än mer utbildning som sossarna säger, utan aktiva insatser från våra politiker för att skapa fler jobb, som vi faktiskt kan få fler jobb och minskad arbetslöshet – för både ungdomar, invandrare och alla andra.

Intressant?

_______________________________________________

Annonser