Husby Träff ockuperat – resning över generationerna

Posted on 20 januari, 2012 av

1


Under söndagskvällen (15/1) inleddes en ockupation av Husby Träff av ungdomar och lokala aktivister under parollen ”Husby Kräver Respekt”. Detta efter ett öppet möte där en bred representation av Husby’s föreningsliv var representerat, bland annat ungdomsföreningen Megafonen, PRO, Nätverket Järvas Framtid, och politiska partier huvudsakligen bestående av oppositionen.

Anledningen till ockupationen är vid ett första ögonkast frågan om Husby Träff’s plötsliga flytt till nya lokaler. Beslutet om flytten blev inte känt för personalen på träffen förrän några veckor före flyttdatumet, som alltså skulle vara i söndags.

Ett första morgonmöte hölls 08:30 på måndagen (16/1), för att därefter under veckan ha följts av två stormöten per dag, där man tagit beslut om det mesta som har med ockupationen att göra. Ockupationen har präglats av skötsamhet, god stämning och en folklig uppslutning med såväl ungdomar som pensionärer. Den allmänna stämningen på Husby’s gator och torg är ”tummen upp” till ”våra ungdomar”. Samtidigt slänger sig de borgerliga politiker med yttersta ansvar för situationen i Husby och Järva med diffusa påståenden om att ha ”den tysta majoriteten” på sin sida.

Vad handlar då ockupationen om? De huvudsakliga kraven är:

  •  Husby Träff skall finnas kvar i befintliga lokaler.
  •  Husby Träff skall finansieras av Stockholms stad
  •  Nedskärningarna stoppas i Husby och Järva-området
  •  Det bildas lokala styrgrupper i varje stadsdel (Husby, Akalla, Tensta, Hjulsta) med verklig makt och bred representation från det lokala föreningslivet och det lokala befolkningen.

Det är framförallt en markering mot nedskärningar och attacker på sociala rättigheter. Udden riktas även mot maktfullkomliga politiker och tjänstemän som tar beslut ”i smyg” och medvetet ser till att människor inte har en chans att få reda på besluten innan de redan är verkställda. Bakom den symboliska frågan om den lokala träfflokalen döljer sig således kamp och försvar av sociala rättigheter och krav på en utökad och starkare demokrati – mot en borgerlighet och ett byråkratiskt etablissemang. Detta, tillsammans med faktumet att detta är en förortskamp med ungdomar och arbetare i spetsen, leder till att man vid en analys måste dra slutsatsen att detta rör sig om en klasskamp som tar annorlunda former. Många av de största kämparna är arbetslösa som tidigare har varit likgiltiga och pessimistiska inför framtiden. För att citera ”Kommunistiska Manifestet”:

”Stundom segrar arbetarna men blott tillfälligt. Det egentliga resultatet av deras strider är icke den omedelbara framgången, utan den allt vidare omkring sig gripande föreningen av arbetare.”

Det är just denna förening av kämpande förortsbor som denna ockupation är ett exempel på. En förening av krafter som gott och väl kan komma att leva länge till. Ett tecken på detta är den uppslutning bakom som har kommit från bland annat SSU-distriktet i Stockholm.

Därför vill PåJobbet! uppmana alla som har möjlighet att komma till Husby Träff och delta och stödja kampen. Stormöten äger rum 10:00 och 18:00 varje dag, och det finns alltid mat och fika på träffen. T-bana Husby, ligger på Husby Torg.

På lördag 13:00, äger en manifestation rum på Husby Torg. Även till denna uppmanar vi så många som möjligt att sluta upp.

Namninsamling i solidaritet med kraven

Twitter

Nyheter: DN1, DN2, ABC, P4

Förorten, Husby, Husby Träff, ockupation, klasskamp, välfärd, SSU

Annonser