Tobias Baudin: LO-kandidaten från det nya sociala Kommunal

Posted on 5 maj, 2012 av

0


Bloggnätverket Netroots och fackförbundet Kommunal höll ett lunchmingel på ABF i centrala Stockholm den 28 april. Kommunals kandidat till LO-ordförande Tobias Baudin och dessutom förbundsordföranden Annelie Nordström svarade på frågor av konferencieren och experten på sociala medier, Brit Stakston. Per Albin-rummet på ABF fylldes av LO-aktiva, socialdemokrater och Netroots-skribenter. ‘På jobbet’ deltog i lunchminglet och intervjuade  Baudin efteråt.

ÖVER EN LUNCH diskuterade konferencieren och alla åhörarna med Kommunals ordförande samt förbundets LO-ordförandekandidat. Ordförande Annelie Nordström, själv bloggare, menar att man borde försöka leverera lika mycket som man pratar i sociala medier. Man måste även våga tala om de problem som finns inom organisationen man tillhör, menar Nordström. Hon säger att både att blogga och göra arbetsplatsbesök hjälper henne att behålla kontakten med verkligheten.

Ett tillfälle när hennes bloggning haft en direkt påverkan ute i livet var när hon modigt nog hängde ut en chef som hade systematiskt trakasserat vissa av sina anställda. Chefen slutade efter hennes blogginlägg, istället för att det alltför ofta tvärtom brukar vara den anställde som lämnar jobbet i liknande fall. Kommunal är just nu intressant eftersom de, vilket framgick på mötet, vände trenden med en sjunkande anslutningsgrad och har ökat i medlemsantal i fem av de senaste sex månaderna.

Därefter svarade Kommunals 37 år unga LO-ordförandekandidat på frågor. Baudin är känd för att vara en hockeyfantast vars fackliga bana började av slump när han var maskinitekniker vid Luleås kommunala hockeyarena. Kollegorna valde honom till arbetsplatsombud och han värvades sedan till den fackliga S-föreningen. Han utmärker sig för att tycka att LO måste vara mer öppna när man är oense med Socialdemokratiska arbetarepartiet, även om man i längden tjänar på partiets politik.

LO måste nå ut till skolor och opinionsbilda bättre. Samhällets maktbalans måste ”återställas” från arbetsgivarsidan till löntagarna. LO måste bli mera politiskt. Han vill samarbeta närmare med TCO. Baudins åsikter tycks framstå som mycket mera hoppfulla inom LO än de hos den närmaste (men kraftigt efterkälkande) medtävlaren, Karl-Petter Thorwaldsson från IF Metall. När kandidaten för IF Metall läcktes ut förra året fick LO öppna kandidaturer, istället för uppgörelser i det fördolda.

Men även Thorwaldsson, trots att han uppfattas som en aning färglös, har en del intressanta drag. Ärlighet verkar vara årets fackliga fluga. IF Metalls kandidat erkänner till exempel på bloggen Fyra nyanser av rött att ökad segregering, sämre studieresultat och resursbrist inom skolan har tilltagit även under S-regeringar. Det är en logisk följd av 1990-talets omfattande nedskärningspolitik och öppningar för friskolor. Summa summarum så blåser friska vindar av nytänkande från fackligt håll.

Uppenbarligen tvingas LO till nya resonemang om fackligt-politiskt samarbete då opinionen bland medlemmarna går emot vad som uppfattas som ”ensidigt samarbete med Socialdemokraterna”.

I UTFRÅGNINGEN sade Baudin en hel del intressant. I ett läge för unga av massarbetslöshet, otrygga anställningar och att tvingas sova med mobilen under kudden så är det livsviktigt att LO är relevant för dem. För det är de unga som vänder facket ryggen idag. ”Vi kan inte nöja oss med att vara en organisation som försvarar gamla reformer, utan vi måste vinna nya”, säger han. ”Unga får inte nekas att engagera sig fackligt på det sätt de vill bara för att alla poster är upptagna av äldre”.

En hjärtefråga för Baudin, som själv var tvåbarnsfar redan som 25-åring, är att förskolorna ska ha öppet när folk jobbar natt. Han anser att man måste inse att samhället idag har förändrats till ett 24/7-samhälle. Vid mötets slut gick Skellefteås sektionsordförande Håkan Nilsson fram och talade om den framgång man uppnått i att anamma Kommunal Skånes initiativ att låta visstidsanställda gå med i facket snabbt via SMS. Via denna kanal får de också hjälp att reda ut sin övertidsersättning.

Efter minglet fick ‘På jobbet’ chans att intervjua Baudin. De öppna LO-kandidaturerna tonas ner. Men han tycker öppet att både LO och Socialdemokraterna behöver stora förändringar. ”Vi tänker rätt lika inom LO, men vi behöver hålla ihop mer; exempelvis i avtalsrörelsen som nu görs upp var för sig i förbunden”, säger han. ”Då få reformer har ägt rum senaste åren behöver socialdemokratin ett fack som driver på mer, och som även driver sina medlemmars frågor mot de andra partierna.”

Baudin har ofta talat om frågan om att ofrivilligt deltidsarbetande ska komma upp i betald heltid. Men han håller fast vid Kommunals position att sänkt normalarbetstid så deltidsarbetande får lön för heltid, heltidsarbetande mer fritid och man delar på jobben inte är ett alternativ i nuläget. ”Sex timmars arbetsdag är inget prioriterat mål på kort sikt utan mer en långsiktig vision”, säger han. ”En arbetstidssänkning innebär stora kostnader och våra medlemmar prioriterar att få högre lön.”

Han ser gärna att medlemmarna tar initiativ som arbetslag – och särskilt de unga. ”Det gäller att samla arbetslaget. Ska vi demonstrera? Göra en protestlista? Steg ett som förtroendevald när det gäller att hålla sig á jour med hur ungdomar har det är att kommunicera. Se saker som hur tillfälliga jobb förhindrar personer att flytta hemifrån.” Genom att förbättra villkoren, såsom för exempelvis sjuksköterskorna, inom offentlig sektor kan mer ungdomar lockas och välfärdssystemet upprustas.

Både Tobias Baudin och Annelie Nordström verkar ha dragit en del lärdomar av sjuksköterskornas löneuppror. Nordström talade om behovet att lära sig av rörelser som uppstår utanför traditionell arbetarrörelse. Baudin nämnde i intervjun hur detta löneuppror har visat potentialen i att använda Facebook för opinionsbildning. De verkar ha goda skäl att kalla sig ”det nya sociala Kommunal”.

UNGA TVEKAR INFÖR medlemskap i facket på grund av hög medlemsavgift i jämförelse med hur lite man anser sig få ut av det. Kommunal tycks ha en framgångsrik lösning för visstidare. Men många behov behöver mättas inom LO. På McDonalds har man i regel övergångsjobb och en hög personalomsättning; inom telemarketing kan din lön varje månad variera kraftigt; och studerande på deltid kan ha få arbetstimmar. Baudin vill att lågavlönade ska ha lägre avgift, som i Kommunal.

Synpunkterna som framfördes till Baudin om situationen inom ungdomsbranscherna lovade han att ta med sig som företrädare. Han anser det krävas att man avsätter energi på att övertyga om vad som går att göra med medlemskapet, inte om ”vad facket kan göra för medlemmen”. Han skrev upp på uppfattningen att det behövs en organisationskampanj för typiska ungdomsbranscher. Men mycket handlar även om att fackliga deltar i diskussionerna om samhället vid fikabordet på jobbet.

Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och förankring bland arbetare anser Baudin vara något oroväckande och hotar fackets traditionella värderingar om allas lika värde. Det är inget som kan bortförklaras att de röstar SD för att de är missnöjda med Socialdemokraterna, menar Baudin. ”Men det är också viktigt att åsikterna är vad som angrips och att det inte är SD som parti”, har Baudin erfarit. Han anser att LO i Sverige bör ta efter brittiska fackets kampanj ”Hope, not hate”.

För Baudin har internationella frågor hög prioritet. Apropå att Arbetet skrivit om EU:s svek mot löftet att garantera de sociala rättigheterna och lagarna till skydd för facklig verksamhet så ser han att protestlistor kan riktas mot den borgerliga regeringen. ”Internationellt arbete kräver en del på hemmaplan”, understryker han. ”Man behöver inte åka till andra sidan jorden för internationella aktiviteter.” (Snart håller riksdagen omröstning om förändring i EU:s grundlag, Lissabonfördraget.)

*

‘På jobbet’ instämmer i den bild man får i media. Tobias Baudin har örat mot marken och hans förmåga att lyssna på vanliga medlemmar i arbetarrörelsen är en tillgång. Han har genuint intresse för arbetares vardagssituation på jobbet och i samhället. Dessutom finns en ödmjukhet och vilja att lära sig om de ungas problem. Öppenhet, klarspråk mot orättvisor och vilja i handling verkar vara ledorden. Men hur ska han göra? En mer utmärkande och tydligare plattform i sakfrågor behövs.

Tobias Baudin försäkrar avslutningsvis att om han får chans att bli ny LO-ordförande så har han för avsikt att precisera en sådan plattform och låta den ge direkt avtryck inom fackföreningsrörelsen.

  Intressant? _____________________________________________ Charls Mikael Kakeeto, student. charls-mikael.kakeeto@stud.ki.se August Trindvy, litterär, arbetareskribent & facklig. padittjobb@hotmail.com Emma-Gneta Tjötetruht. padittjobb@hotmail.com Filip Skiöld Bengtsson, student, restaurangbiträde och SSU:are.  filipskiold@hotmail.com

Annonser
Posted in: Arbetarrörelsen