Om ”På jobbet!”

Hej alla läsare!

Detta projekt startades som en blogg – fast ”med högre ambitioner”, som Håkan Juholt brukar säga. Nuvarande redaktion, bestående av Emma-Gneta Tjötetruht, August Palmberg, Filip Tedelund och Nima Djohari-Taimouri hoppas att på några år ha etablerat en daglig arbetartidning. Som moderna marxister så viker vi oss inte för ett sådant projekt. Alla intresserade uppmuntras att bli medskribenter.

Till vardags så jobbar vi som är inblandade i tidningsprojektet med vanliga jobb eller studerar. Vi är inget kompisgäng som fått en fixidé utan seriösa aktivister inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen: fackligt, ungdomsklubbistiskt eller partistiskt.

Vi försöker, hursomhelst, få in korta koncisa artiklar i form av nyhetskommentarer och notiser, reportage, idédebatt, kultur, pyssel (- och kanske sport också, vem vet?). Innehållet ska vara brett.

Nyblivet politiskt intresserade arbetare får förtur att förmedla sina erfarenheter, men kravet är att man har ett engagemang som består av progressivitet på någon front. Det betyder att du kan vara humanist, miljövän, fredsvän, republikan, feminist, förkämpe för kulturella friheter – och inte nödvändigtvis en övertygad socialist.

Det är en stark förhoppning att ungdomen ska älska den blivande tidningen, och främst de från förorten. Grundsynen hos redaktionen är att den sociala problematiken i förorten i grund och botten är ett klassmärke. Här koncentreras arbetare från industri, lager, hantverk, butik, förskola, städ, taxitrafik, med mera, från hela vida världen.

Vi är de utan rikedomar eller karriärsstege som inga politiker bryr sig om. Därför är invandrarförorten en arbetarförort. Vi som bor i förorten behöver en arbetarklasspolitik!

För fackliga förtroendemän krävs en grundmurad socialistisk övertygelse för att få skriva till ‘På jobbet!’. Vi vill inte upplåta sidan för karriärister och byråkrater. Fackliga förtroendepersoner bör vara dem som håller samman arbetarkollektiven, som höjer deras nivå, som får saker att hända och där medlemmarna känner att de har någon som lyssnar först och främst. Den förtroendevalda bör vara sina arbetskamraters språkrör även som skribent här.

Gällande aktivister, så vill redaktionen att ni håller ögonen på den kamp som sker ute i arbetarförorterna och på arbetsplatserna och inte på den så kallade vänstern. ”Vänstern” är inte vår miljö. Det är hos arbetarna och i arbetarrörelsen som vi trivs. Om ni håller med och om ni kan stå för att ni är genuina socialister, varsågod och skriv.

Vi vill uppmärksamma ett citat från Friedrich Engels om hur han och Karl Marx samlade arbetare och socialister i arbetarrörelsens första världsrörelse, Internationella arbetarassociationen. Denna inställning delar vi och det säger en hel del om vad marxister ser som deras uppgift.

Karl Marx och Friedrich Engels i politiska samtal med arbetare.

Arbetarrörelsens pionjärer, Karl Marx och Friedrich Engels, pratar politik med arbetare.

”När Marx grundade Internationalen skisserade han de allmänna reglerna på ett sådant sätt att alla arbetarklass-socialister under den perioden kunde gå med… och det var bara genom denna bredd som internationalen blev vad den var – medlet att gradvis upplösa och absorbera alla dessa obetydliga sekter. … Hur långt hade vi kommit idag om vi från 1864 till 1873 insisterat på att bara arbeta tillsammans med dom som öppet stödde vår plattform? Jag tror att allt vad vi gjort bevisat att det är möjligt att arbeta längs den allmänna rörelsen för arbetarklassen vid alla av dess olika stadier utan att överge eller att dölja våran distinkta ståndpunkt eller till och med organisation…”

Vi bygger inte en egen organisation, bör påpekas. Vi strävar till och med att knyta samman de som betraktar sig som marxister inom den socialdemokratiska och fackliga rörelsen och ge dem en agitatorisk röst. Vi vill stimulera till debatt och studiecirkelväsende. Vi strävar efter att inspirera till en förnyelse av programmet för rörelsen samtidigt som man gräver i den tradition som så många arbetare än idag respekterar.

Kanske det finns en del av er där ute som hoppas att denna tradition ska återuppstå? Vi vill inte restaurera den dock, utan bara det bästa ifrån denna tradition.

Redaktionen

padittjobb@hotmail.com

Annonser
%d bloggare gillar detta: