Browsing All Posts filed under »Debatt/insändare«

Debatt: Vilken klass tillhör du?

april 17, 2012 av

1

Idag skrev Sara Yazdanfar för projektet ”Mitt Sverige” (LO) att hon vill skapa en debatt kring klassbegreppet: Sverige har historiskt sätt haft en hög klassidentifikation. Människan har kunnat analysera sig själv utifrån ett materiellt eller socialt sammanhang. Med åren har klassidentifikationen minskat. Procentuellt kan allt färre människor placera sig själva i någon form av ekonomisk […]

Rafael Hernández om ”Dissidenter och politik på Kuba”

augusti 25, 2011 av

0

Denna artikel är skriven av redaktören för den kubanska tidsskriften ‘Temas‘, Rafael Hernandez, och publicerades på internet på engelska den 30 mars 2010. Hernandez har varit gästprofessor vid universiteten Columbia och Harvard i USA och var under veckan på besök i Sverige. Översättning och länkar av Emma-Gneta Tjötetruht. ‘På jobbet!’ publicerar denna artikel med författarens tillstånd. […]

Insändare: ”För en allmän arbetsförsäkring”

maj 25, 2011 av

0

I denna insändarartikel argumenterar Sune Gidgård och tre medförfattare för vad de kallar en ”allmän arbetsförsäkring”. Detta ställer de i motsättning till den borgerliga alliansregeringens fortlöpande försämringar av trygghetssystemen. Gidgård, som är pensionerad rörarbetare och före detta ombudsman för Byggettans sektion 01, har även skrivit en motion i ämnet inför den kommande LO-kongressen 2012. Författaren […]

Debatt: Sämre villkor skapar inte fler arbeten för invandrare

maj 6, 2011 av

Kommentarer inaktiverade för Debatt: Sämre villkor skapar inte fler arbeten för invandrare

Annie Johansson (c) argumenterar i en debattartikel i SvD den 2 maj för att försämra arbetsvillkoren för samtliga löntagare i Sverige. Detta, menar hon, skulle sänka tröskeln för invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Vilket självklart är absurt. Än en gång använder man invandrare som slagträ i en debatt som handlar om försämrade villkor för […]

Debatt: Jämtin går omedvetet Svenskt Näringslivs intressen angående frågan om våra röda helgdagar

maj 3, 2011 av

5

Magnus Kendel från arbetsgivarorganisationen Almega skriver i en debattartikel: ”Om en muslim vill arbeta på påsken för att vara ledig en dag som är hans eller hennes högtidsdag, exempelvis Eid al-fitr, ska inte det vara möjligt? Som kollektivavtalen i dag är uppbyggda kostar det arbetsgivaren extra i form av OB-ersättning om någon arbetar på en helg […]

Debatt: Lögnen om gemensam uppoffring

april 6, 2011 av

0

I denna debattartikel diskuterar Filip Tedelund krisers inverkan på olika samhällsskikt. Han drar slutsatsen att alla inte har drabbas lika hårt och att därför talet om ”gemensamma uppoffringar” är tomma ord. Arbetare måste, för att kunna flytta fram positionerna, se bortom att rädda sin egen arbetsplats och främja sitt ”eget” land. Koncernfackligt samarbete och agerande […]

Debatt: flygförbudszonen över Libyen

mars 22, 2011 av

3

Idag antog Vänsterpartiet detta uttalande: ”Vänsterpartiet står tydligt på demonstranternas och oppositionens sida och vi stödjer därför flygförbudszonen”. Vidare står det:  ”När frågan om ett eventuellt svenskt deltagande i att verkställa FN-resolutionen 1973 nu framställs så menar Vänsterpartiet att det är rimligt att också ställa sig positiv till ett sådant åtagande.” Redan i slutet på förra […]