Browsing All posts tagged under »IF-Metall«

Gävle: Läkerolarbetare markerar mot företagsflytten utomlands

maj 28, 2012 av

1

‘På jobbet’ sände ett reportageteam till Gävle lördagen den 14 april. Där deltog man i en arbetardemonstration som anordnades av Livsklubben på Läkerolfabriken och stödnätverket Läkerolarbetarnas vänner. Än en gång deltog skribenterna till denna artikel, i egenskap av politiska aktivister, i stöddemonstrationen på Sergels torg i Stockholm den 17 maj. Denna artikel skildrar vad som hände, […]

Sjuksköterskornas löneuppror: de är den RIKTIGA fackföreningen!

april 19, 2012 av

8

‘På jobbet’ har träffat Johan Persson och Anders Möller och skrivit till Ulrika Blumfelds; kämpar i sjuksköterskestudenternas berömda löneuppror. Blumfelds och Persson är talespersonerna för löneupproret under namnet ”24K”. De spred initiativet från Umeå till Röda Korsets högskola och Anders Möller var drivande för att sprida saken vidare till Sophiahemmet (båda i Stockholm). Lena Engström som […]

Södertälje: IF Metall brottas med Scanias hårda linje

juli 23, 2011 av

1

‘På jobbet!’  intervjuade anställda vid Gjuteriet och Chassiporten på Scania i Södertälje om pågående löneförhandlingar. Artikelskribenten August Palmberg ställde även frågor via e-post till sekreteraren för IF Metalls verkstadsklubb, Niklas Säfström. Under fordonskrisen sade Scania att anställdas löner och arbetstid måste sänkas för att få ner kostnader. När ekonomin repar sig säger storföretagen att ökade lönekrav ”sabbar tillväxten”. […]

SSU håller ‘Segerkonferens’

februari 6, 2011 av

4

Den 21-23 januari var SSU-Skåne värd för ”Segerkonferensen” i Lund. Hundratalet SSU:are deltog. Inbjudna talare var aktivister, arbetarrörelseveteraner, fackliga, riksdagsledamoter och det fanns medverkan från hela det ”rödgröna samarbetet”. Skånedistriktet bjöd in ex-miljöministern Lena Sommestad som sin kandidat till Socialdemokraternas partiledare. En film visades som avslöjade svensk imperialism i form av Carl Bildts smutsiga oljeintressen. […]

Ledare: Dela på jobben! Förkorta arbetstiden med bibehållen lön!

maj 26, 2010 av

1

LO-tidningens politiska redaktör Martin Lindblom kommenterade den 11 juni 2008 att partistyrelsen på (v)-kongressen det året ville stryka kravet ”sex timmars arbetsdag med bibehållen lön”. Han kallade det för en ”tillnyktring”. Det var också i hans artikel jag själv för första gången stötte på påståendet att frågan för många LO-medlemmar inte står högst på önskelistan. […]