Journalistiska principer

Etik:

‘På jobbet!’ är marxistiskt färgad: idédriven men inte en slav under doktriner. Alla ska kunna lita på de fakta som presenteras som i vilken väletablerad nyhetstidning som helst. Därför har initiativtagarna antagit vissa etiska principer:

  • Den som omnämns i en artikel ska få chans att informeras innan publicering och kunna ge synpunkter. Detta såtillvida att det inte är en offentlig person och/eller från en auktoritativ presskälla. Som auktoritativ presskälla räknas dags- och kvällstidningar samt public service.
  • Den som blir intervjuad ska alltid få chansen att ge sista ordet, godkännandet, innan artikeln publiceras.
  • Redaktionen eftersträvar normen att artikelförfattaren, om det inte finns skäliga undantag, ska kunna redovisa två av varandra oberoende källor för varje påstående.
  • Någon från redaktionen ska alltid ges huvudansvaret att kontrollera att alla trådar har följts upp när det finns flera författare till en artikel. När det rör sig om en enskild författare så godkänns alltid artikeln av behörig från redaktionen.

Målgrupp:

Tidningen upprättades för att väcka intresse för socialism ute i områden som domineras av människor tillhörande arbetarklassmiljöer. Den vill också starta diskussioner ute på arbetsplatser.

Vi riktar oss även till arbetarungdomar som blivit politiskt eller fackligt aktiva. Det publicistiska målet är att bidra till dessas idémässiga utveckling så att arbetarrörelsen kan få fler pålästa och stridbara vanliga människor. Idag dominerar istället människor med olika uppdrag.

Sist men inte minst vill vi gå i arbetarrörelsens pionjärers fotspår. Vi vill berätta historien om vår kamp, organiserad som ”spontan”, under valtider och mellan valtider. Det finns aldrig en ursäkt att vara politiskt inaktiv. Det behövs socialister som har starka rötter i arbetarklassen. ‘På jobbet!’ är tidningen för vad våra stora föregångare Karl Marx och Friedrich Engels kallade arbetarsocialister.

Varför ‘På jobbet!’?

‘På jobbet!’ låter kanske som ett trist namn. Det sista många vill tänka på är jobbet inför eller efter arbetsdagen. En byggnadsarbetare kläckte idén till namnet på en bussresa från Umeå. Vi lovar inget annat än att du kan förändra det som du är missnöjd med i din livssituation. Och vi säger inte ”tillbe oss”. Vi säger att orättvisorna i ditt liv utgår ifrån den ställning du har på ditt jobb. Därför är det ett passande namn.

Vi har en publicistisk idé. Inte en utstakad linje. Alla perspektiv växer med diskussion. Det behövs en tidning som lyssnar till vanliga arbetare. Vår tidning drivs på fritiden av människor som gör det frivilligt och obetalt för att de drivs av en stark tilltro till sina idéer.

Tidningen vägrar ta emot bidrag från staten eller privata intressen. Tidningen får sitt existensberättigande för att sympatisörer ger frivilliga bidrag, inte av något presstöd.

Är du en arbetare som vill uttrycka dig verkligt fritt, utan att bli påtrugad någon annans verklighetsbild? Vill du utforska verkligheten och skapa en egen bild? Vi vill samma sak.

Därför ska du läsa i och skriva för ‘På jobbet!’.

Annonser
%d bloggare gillar detta: